Họa tiết Hoa Hồng Dây và Đồng Tiền sang trọng, quý phái giành cho Quý Bà.